EDI

Basisschool de Esmarke maakt gebruik van Expliciete Directe Instructie (EDI)

Goede instructie die afgestemd is op het kind doet ertoe

EDI is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle kinderen. De leerkracht is daarbij de sleutel tot succes. EDI geeft de leerkracht het gereedschap om met alle kinderen in het basisonderwijs de leerdoelen te bereiken. Door kwalitatief goede instructie en kinderen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen, wordt er een grote mate van betrokkenheid gerealiseerd, nemen gedragsproblemen af en neemt de leerwinst toe.

bron @onderwijsgek.nl