Engels

Engels wordt door internationalisering op allerlei gebieden meer en meer als voertaal gebruikt.

Bovendien komen kinderen al op jonge leeftijd door radio- en tv-programma’s, films, muziek, vakanties in het buitenland, e-mail en internet veelvuldig met Engels in aanraking. Om kinderen de kans te bieden daar goed mee om te gaan, is het zinvol om hen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met Engels als communicatiemiddel. Daarom geven wij Engels vanaf groep 1.

Take it Easy

Op Obs de Esmarke werken we met de methode “Take it Easy”. Dit is een digitale methode die gebruikt wordt van groep 1 tot en met groep 8. In de groepen 1 tot en met 5 ligt de nadruk op mondelinge communicatie. Vanaf groep 6 wordt ook het schriftelijke aspect toegevoegd.

Naast gestructureerde lessen wisselen we methodisch werken af met Engelstalige (prenten)boeken, tv-programma’s en liedjes om het leren dynamisch en boeiend te houden.

Anglia

Leerlingen in groepen 7 en 8 nemen deel aan het Anglia-Plus project. Dit biedt hen de mogelijkheid om op verschillende niveaus examen te doen. We zijn trots op de leerlingen hoe zij presteren bij de examens.