Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) streeft ernaar de belangen van kinderen, team en ouders te behartigen met als doel een optimaal veilig schoolklimaat te creëren waarbij gelijkwaardigheid centraal staat.

We zien voor onszelf ook een rol weggelegd in het communiceren met ouders, het team en het managementteam. Communicatie vormt een essentieel onderdeel om onze visie te realiseren. De MR streeft naar benaderbaarheid voor alle belanghebbenden, waarbij transparantie voorop staat. Daarnaast bewaken en adviseren we de school in de realisatie en borging van het beleid, in lijn met de visie van de school.

Speerpunten
  • Veiligheid
  • Samenwerkend leren
  • Zelfstandigheid
MR-leden

Namens de ouders hebben de volgende personen zitting in de MR:

  • Frank te Velde (voorzitter)
  • Christa Deterd Oude Weme – ten Harkel
  •  

Het team wordt vertegenwoordigd door:

  • Angela Nijhuis
  • Nicolle Prins
  • Hugo Jurrissen