Titel

Kinderen in een school ontwikkelen zich het best in een vriendelijke, open, duidelijke en gezellige omgeving. Rust en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor ieder kind. In overleg met de kinderen zijn er regels en schoolafspraken gemaakt.Respect voor de ander, saamhorigheid, opkomen voor onrecht en veiligheid zijn de sleutelbegrippen.

Natuurlijk wordt wel eens een kind bestraft, maar we steken meer energie in het belonen van goed gedrag en het aanleren van wenselijk gedrag.

Ook sfeer en aankleding zijn van belang voor een prettig klimaat. Vandaar dat wij aandacht besteden aan een uitnodigende, gezellig ingerichte, maar gestructureerde en opgeruimde omgeving, waar kinderen graag naar toe gaan.

In de groep speelt de leerkracht een belangrijke rol. Een positieve, vriendelijke en duidelijke houding is van belang. De leerlingen spreken de leerkrachten aan met juf of meneer, gevolgd door de voornaam.

Er zijn duidelijk omschreven consequenties die volgen op het overtreden van gedragsregels. Wij streven naar een rustige, veilige schoolomgeving, waarin iedereen zich prettig voelt.

Onze basiswaarden zijn respect, motivatie, verantwoordelijkheid en plezier.

Op school hanteren wij de algemene schoolregel: ‘Wij zorgen dat iedereen het fijn heeft op school!’

Helaas komt het wel eens voor dat er toch sprake is van ruzie, pestgedrag of respectloos gedrag. Om kinderen weerbaarder te maken hanteren wij de drie stappen van PBS.

De 3 stappen zijn:

Stap 1: Zeg: ‘Stop’.

Stap 2: Loop weg als het vervelende gedrag niet stopt

Stap 3: Als het vervelende gedrag niet stopt, ga dan naar een volwassene en vertel het probleem

De stappen worden in de eerste week na de zomervakantie middels PBS-lessen aangeleerd en regelmatig herhaald. De stappen zijn een onderdeel van het pest-preventie-programma van onze school.

2 koloms met titel boven tekst

Lorem ipsum dolor sit amet. Sed corrupti galisum vel itaque nemo aut nulla facere a blanditiis asperiores est voluptas neque id porro reiciendis qui atque internos. Eum cupiditate vitae est nihil fugiat sit odio delectus sit consectetur voluptatem aut voluptate voluptatem cum impedit voluptate. Ut fugiat iusto sed illo rerum ut maiores aperiam ea quaerat reiciendis vel laboriosam minima rem assumenda dolor! Et veritatis reiciendis et quia Quis non amet culpa hic vitae harum ut obcaecati dolor rem blanditiis nesciunt qui deleniti vero.

Aut voluptatem voluptates eum perspiciatis omnis et dolor enim quo voluptas ducimus vel voluptas quia eos repellendus consequuntur. Est omnis illo ea iure placeat est numquam accusantium in nobis consectetur aut veritatis dolor.

Ut vitae earum qui quia corrupti et nihil incidunt est fugit laudantium ut sapiente quaerat. Qui reiciendis natus sit maxime tenetur ut reprehenderit voluptas aut exercitationem minus ad enim rerum non quod harum. Ut voluptatem iste ad praesentium eveniet est adipisci eveniet quo molestias tempora quo aliquam nihil.

1 kolomstitel boven rij met twee kolommen

Lorem ipsum dolor sit amet. Sed corrupti galisum vel itaque nemo aut nulla facere a blanditiis asperiores est voluptas neque id porro reiciendis qui atque internos. Eum cupiditate vitae est nihil fugiat sit odio delectus sit consectetur voluptatem aut voluptate voluptatem cum impedit voluptate. Ut fugiat iusto sed illo rerum ut maiores aperiam ea quaerat reiciendis vel laboriosam minima rem assumenda dolor! Et veritatis reiciendis et quia Quis non amet culpa hic vitae harum ut obcaecati dolor rem blanditiis nesciunt qui deleniti vero.

Aut voluptatem voluptates eum perspiciatis omnis et dolor enim quo voluptas ducimus vel voluptas quia eos repellendus consequuntur. Est omnis illo ea iure placeat est numquam accusantium in nobis consectetur aut veritatis dolor.

Ut vitae earum qui quia corrupti et nihil incidunt est fugit laudantium ut sapiente quaerat. Qui reiciendis natus sit maxime tenetur ut reprehenderit voluptas aut exercitationem minus ad enim rerum non quod harum. Ut voluptatem iste ad praesentium eveniet est adipisci eveniet quo molestias tempora quo aliquam nihil.

Lorem ipsum dolor sit amet. Sed corrupti galisum vel itaque nemo aut nulla facere a blanditiis asperiores est voluptas neque id porro reiciendis qui atque internos. Eum cupiditate vitae est nihil fugiat sit odio delectus sit consectetur voluptatem aut voluptate voluptatem cum impedit voluptate. Ut fugiat iusto sed illo rerum ut maiores aperiam ea quaerat reiciendis vel laboriosam minima rem assumenda dolor! Et veritatis reiciendis et quia Quis non amet culpa hic vitae harum ut obcaecati dolor rem blanditiis nesciunt qui deleniti vero.

Aut voluptatem voluptates eum perspiciatis omnis et dolor enim quo voluptas ducimus vel voluptas quia eos repellendus consequuntur. Est omnis illo ea iure placeat est numquam accusantium in nobis consectetur aut veritatis dolor.

Ut vitae earum qui quia corrupti et nihil incidunt est fugit laudantium ut sapiente quaerat. Qui reiciendis natus sit maxime tenetur ut reprehenderit voluptas aut exercitationem minus ad enim rerum non quod harum. Ut voluptatem iste ad praesentium eveniet est adipisci eveniet quo molestias tempora quo aliquam nihil.